Hypoxia-induced oxidative stress and transcriptome changes in the mud crab (Scylla paramamosain)

Yu-Kun Jie, Chang-Hong Cheng, Li-Cang Wang, Hong-Ling Ma, Yi-Qin Deng, Juan Feng, Zhi-Xun Guo *

Determination of a novel parvovirus pathogen associated with massive mortality in adult tilapia

Wenzhi Liu, Yecheng Zhang, Jie Ma, Nan Jiang, Yuding Fan, Yong Zhou, Kenneth Cain, Meisheng Yi, Kuntong Jia, Hua Wen, Wei Liu, Wuxiang Guan, Lingbing Zeng

Impacts of domestic goat Capra hircus (Linnaeus, 1758) rice-fish co-culture system on rice paddy yield and fish diet in Chongming island Shanghai, China.

TOKPANOU Sonagnon Olivier, Qi-gen Liu, Zhong-jun Hu, SOHOU Zacharies, Jin-peng Zhang, and Zhen Zhang.

Effects of astaxanthin on chromatic, biochemical and tissue morphology characteristics in juvenile blood parrotfish (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂)

Adekunle David Micah,Zai-Zhong Chen,Bin Wen,Jian-Zhong Gao,Abdullateef Yusuf,Samuel Olusegun Adeyemi and Meriyahmoh Mero Onimisi